Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka z Wrocławia świadczy wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych.

  • Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych i porozumień, jak również negocjujemy w imieniu Klienta ich warunki.
  • Reprezentujemy Klientów podczas pozasądowych negocjacji ugodowych i w postępowaniu przed sądem w sprawach o zapłatę roszczeń wynikających z umów cywilnoprawnych lub bezpodstawnego wzbogacenia, jak również w sprawach mających na celu ochronę prawa własności rzeczy.
  • Doradzamy konsumentom w zakresie przysługujących im uprawnień i wyboru ścieżek dochodzenia swoim roszczeń w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców lub zakupienia wadliwego towaru, i reprezentujemy ich w sporach ze sprzedawcami.
  • Reprezentujemy dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym, między innymi w kwestii pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, wyjawienia majątku dłużnika, skargi na czynność komornika.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.