Prawo rodzinne i spadkowe

Pomiędzy wieloma aspektami prawa rodzinnego i prawa spadkowego istnieje korelacja. Rozwiązanie małżeństwa (rozwód), separacja, przysposobienie (adopcja) wywołują istotne skutki prawne na przyszłość, pozostające w ścisłym związku z prawem spadkowym, bowiem w krąg spadkobierców najczęściej wchodzą członkowie rodziny i osoby bliskie. Sprawy rodzinne i spadkowe, to problematyka bardzo delikatna i niosąca ze sobą rozmaite emocje, dlatego w szczególności w tych sprawach nasza Kancelaria kieruje się rozwagą i dyskrecją, wysoką kulturą osobistą, zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu adwokata.

 

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, które reguluje stosunki osobiste i sprawy majątkowe panujące w rodzinie. Nasza Kancelaria adwokacka zapewnia we Wrocławiu usługi prawne, reprezentację w szczególności w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku dorobkowego byłych małżonków,
 • alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego,
 • władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka,
 • alimenty na rzecz dziecka nie mogącego się jeszcze samodzielnie utrzymać,
 • ustanowienie rodziny zastępczej,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie ojcostwa.

 

Prawo spadkowe

Kancelaria adwokacka świadczy na rzecz swoich Klientów kompleksową pomoc prawną we Wrocławiu, w bieżących rodzinnych sprawach majątkowych i podejmowanych czynnościach na wypadek śmierci, m.in. w zakresie umowy zrzeczenia się dziedziczenia lub umowy darowizny. Mając świadomość, że nie zawsze sprawa faktycznego przejścia praw i obowiązków zmarłego na konkretne osoby jest prosta, bezpieczna i szybka, naszym Klientom w ramach konsulatacji przedstawiamy realne i możliwe scenariusze działania.

W sprawach spornych skorzystać można wyłącznie z drogi postępowania sądowego. W tym zakresie Kancelaria adwokacka zapewnia szerokie merytoryczne spojrzenie na sprawę i reprezentację w szczególności, w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu oraz ustawy,
 • stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego,
 • zlecenie komornikowi sporządzenia spisu inwentarza,
 • złożenie przed notariuszem wykazu inwentarza, który sporządzi na tą okoliczność protokół i prześle do sądu spadku,
 • złożenie w sądzie wykazu inwentarza według ustalonego wzoru,
 • uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • wykonanie zapisu lub polecenia,
 • wydziedziczenie,
 • ustalenie nieważności testamentu.

W sprawach niespornych Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w procesie organizowania wszelkich formalności związanych z nabyciem praw do spadku oraz dalszym etapem podziału masy spadkowej, zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i przed notariuszem. Droga postępowania sądowego jest znacznie tańsza, nie mniej jednak bardziej czasochłonna. W przypadku braku sporu warto rozważyć rozwiązanie z udziałem notariusza, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów Kancelaria adwokacka Wrocław współpracuje w powyższym zakresie, jak również w innych sprawach z notariuszami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.