Nieznajomość prawa szkodzi – w życiu i w biznesie.
My o skomplikowanych sprawach rozmawiamy
w sposób prosty, rzeczowy i zrozumiały.

- KANCELARIA ADWOKACKA WROCŁAW -

- adwokat Agata Krzyżanowska -

O Kancelarii

Prawo karne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo pracy oraz prawo nieruchomości, to obszary przede wszystkim, w których nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną. Działamy we Wrocławiu, wspierając naszych Klientów w sprawach biznesowych oraz w sprawach prywatnych.

Doradztwo prawne. Udzielamy porad prawnych w sposób praktyczny, opiniujemy i sporządzamy projekty umów cywilnoprawnych, służymy pomocą przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego.

Prawo do obrony. Zapewniamy profesjonalną obronę adwokacką na każdym etapie postępowania karnego od momentu zatrzymania osoby przez Policję aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwem.

Zastępstwo procesowe. W sprawach spornych (rodzinnych, mieszkaniowych, spadkowych, z umów cywilnoprawnych, odszkodowawczych) zapewniamy pomoc prawną na etapie przedsądowych negocjacji ugodowych. We wszystkich sprawach nasi Klienci są pod opieką naszych adwokatów na każdym etapie postępowania sądowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Dlaczego Nasza Kancelaria?

Jesteśmy zespołem prawników. Poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów jest jednym z naszych priorytetów. Mówimy prostym i zrozumiałym dla każdego językiem, starając się budować dobre doświadczenia we wzajemnych relacjach. Profesjonalna pomoc zaoszczędza naszym Klientom czas, zmniejsza stres oraz pozwala zrozumieć ewentualne ryzyka decyzji, niejednokrotnie w znacznym stopniu eliminując negatywne ich konsekwencje na przyszłość.

Jak pracujemy?

Powierzone nam czynności realizujemy w formie jednorazowych zleceń oraz stałej obsługi. W naszej pracy kierujemy się prostymi zasadami: dyspozycyjność, terminowość, otwarta komunikacja z Klientem, jawne procesy decyzyjne, śledzenie postępu sprawy, zaangażowanie i motywacja w dążeniu do wspólnie założonych z Klientem celów. Powyższe jest możliwe przy wzajemnym zaufaniu, współpracy oraz wiedzy o całości sprawy, dlatego ogromny nacisk kładziemy na bezpośrednią rozmowę z Klientem i analizę posiadanych przez niego dokumentów. Oferujemy Klientom osobiste spotkanie w Kancelarii, jak również przy stałej współpracy w ich siedzibie lub miejscu przez nich określonym. Dbamy o bezpieczeństwo, zapewniając za pośrednictwem poczty elektronicznej zaszyfrowaną korespondencję.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.