Prawo spadkowe

Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy obejmujące swoim zakresem prawo spadkowe oraz prawo rodzinne. Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego regulujący zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia. Określa zakres osób uprawnionych do dziedziczenia, przedmiot dziedziczenia, a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Do dziedziczenia może dojść w drodze ustawy bądź na podstawie testamentu. Pomiędzy wieloma aspekatmi prawa spadkowego i prawa rodzinnego istnieje korelacja.

Prawo spadkowe - kiedy zwróć się do adwokata?

Profesjonalna pomoc prawna w bieżących rodzinnych sprawach majątkowych i podejmowanych czynnościach na wypadek śmierci niejednokrotnie jest konieczna. Nie zawsze przejście praw i obowiązków zmarłego na spadkobierców jest proste, szybkie i bezpieczne. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, orzeczenie separacji, przysposobienie (adopcja) małoletniego dziecka - pozostają one w ścisłym związku z prawem spadkowym. Często zdarza się, że samodzielne decyzje, podejmowane bez konsultacji prawnej z adwokatem, okazują się błędne, np. w zakresie umowy zrzeczenia się dziedziczenia lub umowy darowizny. W naszej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu przedstawiamy realne i możliwe scenariusze działania, pozwalając znaleźć optymalne rozwiązanie problemu prawnego każdego Klienta.

W sprawach spornych

W sprawach spadkowych spornych skorzystać można wyłącznie z drogi postępowania sądowego. Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu świadczy kompleksowe usługi prawne. Zapewniamy reprezentację w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku z testamentu,
 • ustalenie nieważności testamentu,
 • zachowek,
 • podział majątku,
 • dział spadku,
 • wydziedziczenie,
 • dziedziczenie nieruchomości,
 • wykonanie zapisu lub polecenia,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • odrzucenie spadku, w tym przez małoletniego,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • zlecenie komornikowi sporządzenia spisu inwentarza,
 • złożenie w sądzie wykazu inwentarza według ustalonego wzoru,
 • złożenie przed notariuszem wykazu inwentarza, który sporządzi na tą okoliczność protokół i prześle do sądu spadku,
 • uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego,

W sprawach niespornych

W sprawach spadkowych niespornych nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu świadczy pomoc prawną w procesie organizowania wszelkich formalności związanych z nabyciem praw do spadku oraz dalszym etapem podziału masy spadkowej, zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i przed notariuszem. Droga sądowa jest mniej kosztowna, jednak bardziej czasochłonna. W przypadku braku sporu w sprawach spadkowych warto rozważyć rozwiązanie z udziałem notariusza, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów kancelaria adwokacka we Wrocławiu współpracuje w powyższym zakresie z notariuszami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.