Obsługa prawna firm

Małym i średnim rodzinnym przedsiębiorstwom prowadzonym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej, spółki komandytowej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapewniamy, na zasadach stałej współpracy lub jednorazowych zleceń, obsługę prawną firmy we Wrocławiu i okolicy. Świadczymy wszechstronną pomoc prawną w obszarze prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego. Nasza kancelaria adwokacka z Wrocławia ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby i problemy natury prawnej konkretnego Klienta.

Obsługa prawna firm - co to takiego?

Celem obsługi prawnej firm jest uzyskanie pomocy ze strony kancelarii adwokackiej w załatwieniu spraw prawnych w obrębie przedsiębiorstwa. Obsługa prawna firmy może mieć różny zakres. Zależy to przede wszystkim od charakteru działalności gospodarczej Klienta oraz wspólnie założonych z Klientem celów. Podstawowymi celami obsługi prawnej przedsiębiorstwa są przede wszystkim:

  • rejestracja spółek handlowych osobowych oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w przygotowanie umów, aktów założycielskich oraz niezbędnych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • doradztwo w sprawach bieżących firmy, co do wyboru najkorzystniejszego zabezpieczenia interesu przedsiębiorcy w podejmowanych przedsięwzięciach, jak również form zatrudnienia, sposobu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami;
  • przygotowanie i opiniowanie projektów wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych i porozumień, jak również negocjowanie w imieniu Klienta ich warunków (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie);
  • reprezentowanie przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi osobami w sprawach spornych;
  • windykacja należności w drodze porozumień pozasądowych, jak i w postępowaniu przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym (pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, wyjawienie majątku dłużnika, skarga na czynności komornika).

Nasze doświadczenie

Z powodzeniem nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu zarówno reprezentuje zleceniodawców oraz zamawiajacych, jak i zleceniobiorców oraz wykonawców, nierzadko dążąc do wypracowania i przyjęcia przez obie strony kompromisu bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Dlatego nasze doświadczenie zawodowe pozwala nam zrozumieć interesy obu stron oraz świadczyć obługę prawą kompleksowo. Reprezentujemy również strony w relacjach spółki z członkami zarządu lub wspólnikami. W ramach obsługi prawnej firm we Wrocławiu i okolicy, nasza kancelaria adwokacka z Wrocławia ma doświadczenie w branży handlowej, szeroko pojętej branży nieruchomości oraz branży budowlanej.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.