Prawo nieruchomości

Problematyka nieruchomości to złożone zagadnienie pod względem prawnym. Towarzyszy jemu szereg zdarzeń, które mogą prowadzić do sporów w stosunkach rodzinnych i gospodarczych. Zadanie, jakie wypełnia doświadczony adwokat specjalizujący się w nieruchomościach, to ochrona interesów finansowych Klienta. Profesjonalna pomoc adwokata specjalizującego się w nieruchomościach jest ważna w momencie planowania wszelkich decyzji związanych z nieruchomością. Często okazuje się konieczna także w późniejszym zarządzaniu nieruchomością oraz funkcjonowaniu inwestycji. Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu oferuje usługi prawne przede wszystkim w sprawach:

 • związanych ze skargą pauliańską (jeżeli dłużnik wyzbył się majątku),
 • zniesienie współwłasności nieruchomości (także w związku ze sprawami spadkowymi),
 • rozliczenie nakładów na nieruchomość,
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • ochronę naruszonego posiadania nieruchomości,
 • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości,
 • związanych z ujawnieniem praw i roszczeń w księdze wieczystej,
 • usunięcie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • spornych z najemcami i wynajmującymi,
 • spornych z dzierżawcami i wydzierżawiającymi,
 • pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości,
 • zapłatę czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • opróżnienia, opuszczenia i wydaniem nieruchomości, w tym lokalu mieszkalnego (o eksmisję),
 • w związku z umową darowizny nieruchomości,
 • zmianę, rozwiązanie lub uznanie za bezskuteczną umowy dożywocia,
 • z tytułu prawa pierwokupu,
 • z tytułu prawa odkupu,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • wydanie zakazu przejazdu i przechodu,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • roszczenia z rękojmi za wady lokalu,
 • umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości,
 • nakazanie złożenia oświadczenia woli lub ustalenie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Nasze doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy adwokata pokazuje, że samodzielna decyzja, podejmowana bez konsultacji z adwokatem, często okazuje się błędna. Powierzając nam swoją sprawę możecie być Państwo pewni, że każda Wasza decyzja będzie dobrze przemyślana.

Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu specjalizuje się w sprawach z zakresu porządkowania stanu prawnego nieruchomości: zniesienie współwłasności po rozwodzie, podział nieruchomości (także w związku ze sprawami spadkowymi), zasiedzenie, odwołanie darowizny. Reprezentujemy interesy naszych Klientów i Klientek w sprawach o odszkodowania majątkowe. Dochodzimy zapłaty roszczeń związanych z nieruchomościami, wynikających z prawa spadkowego, prawa rodzinnego i umów prawa cywilnego (najem, dzierżawa). Pomagamy odzyskać długi jeżeli dłużnik wyzbył się majątku.

Sprawy naszych Klientów prowadzimy kompleksowo, zapewniając profesjonalną pomoc prawną niezależnie od etapu zaawansowania sprawy. Przeprowadzamy analizę prawną i przygotowujemy umowy najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zapewnia obronę oskarżonym oraz pomoc prawną pokrzywdzonym w sprawach karnych mających za przedmiot prawo do nieruchomości – m.in. przywłaszczenie mienia (art. 284 § 1 k.k.) oraz nękanie lokatorów korzystających z zajmowanego lokalu mieszkalnego (art. 191 § 1a k.k.).

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.