Prawo nieruchomości

Problematyka nieruchomości to złożone zagadnienie pod względem prawnym. Towarzyszy jemu szereg zdarzeń, które mogą prowadzić do sporów w stosunkach rodzinnych i gospodarczych. Zadanie, jakie wypełnia doświadczony adwokat specjalizujący się w nieruchomościach, to ochrona interesów finansowych Klienta. Profesjonalna pomoc adwokata specjalizującego się w nieruchomościach jest ważna w momencie planowania wszelkich decyzji związanych z nieruchomością. Często okazuje się konieczna także w późniejszym zarządzaniu nieruchomością oraz funkcjonowaniu inwestycji. Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu oferuje usługi prawne przede wszystkim w sprawach:

 • związanych ze skargą pauliańską (jeżeli dłużnik wyzbył się majątku),
 • zniesienie współwłasności nieruchomości (także w związku ze sprawami spadkowymi),
 • z zakresu umów o roboty budowlane,
 • rozliczenie nakładów na nieruchomość,
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • ochronę naruszonego posiadania nieruchomości,
 • ujawnienia praw i roszczeń w księdze wieczystej,
 • usunięcie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • spornych z najemcami i wynajmującymi,
 • spornych z dzierżawcami i wydzierżawiającymi,
 • pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości,
 • zapłatę czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • opróżnienia, opuszczenia i wydaniem nieruchomości, w tym lokalu mieszkalnego (o eksmisję),
 • w związku z umową darowizny nieruchomości,
 • zmianę, rozwiązanie lub uznanie za bezskuteczną umowy dożywocia,
 • z tytułu prawa pierwokupu,
 • z tytułu prawa odkupu,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • wydanie zakazu przejazdu i przechodu,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • roszczenia z rękojmi za wady lokalu,
 • umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości,
 • nakazanie złożenia oświadczenia woli lub ustalenie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Nasze doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy adwokata pokazuje, że samodzielna decyzja, podejmowana bez konsultacji z adwokatem, często okazuje się błędna. Powierzając nam swoją sprawę możecie być Państwo pewni, że każda Wasza decyzja będzie dobrze przemyślana.

Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu specjalizuje się w sprawach z zakresu porządkowania stanu prawnego nieruchomości: zniesienie współwłasności po rozwodzie, podział nieruchomości (także w związku ze sprawami spadkowymi), zasiedzenie, odwołanie darowizny. Reprezentujemy interesy naszych Klientów i Klientek w sprawach o odszkodowania majątkowe. Dochodzimy zapłaty roszczeń związanych z nieruchomościami, wynikających z prawa spadkowego, prawa rodzinnego i umów prawa cywilnego (najem, dzierżawa, roboty budowlane). Pomagamy odzyskać długi jeżeli dłużnik wyzbył się majątku.

Sprawy naszych Klientów prowadzimy kompleksowo, zapewniając profesjonalną pomoc prawną niezależnie od etapu zaawansowania sprawy. Przeprowadzamy analizę prawną i przygotowujemy umowy najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zapewnia obronę oskarżonym oraz pomoc prawną pokrzywdzonym w sprawach karnych mających za przedmiot prawo do nieruchomości – m.in. przywłaszczenie mienia (art. 284 § 1 k.k.) oraz nękanie lokatorów korzystających z zajmowanego lokalu mieszkalnego (art. 191 § 1a k.k.).

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.