Nota prawna

Właścicielem strony internetowej kancelariakrzyzanowska.pl jest KANCELARIA ADWOKACKA AGATA KRZYŻANOWSKA z siedzibą we Wrocławiu, NIP 8942849165, adres poczty elektronicznej: kontakt@kancelariakrzyzanowska.pl, zwana dalej Właścicielem, Administratorem, Kancelarią.

Wszelkie materiały (m.in. teksty, elementy graficzne, zdjęcia) zawarte na niniejszej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Wykorzystywanie ich jest dozwolone wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Wszystkie treści i materiały udostępnione na stronie internetowej Kancelarii nie mogą być bez pisemnej zgody Właściciela wykorzystywane do celów publicznych lub komercyjnych.

Treści zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Jako udostępnione w celach jedynie informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Właściciel nie gwarantuje ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zawartą na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści udostępnionych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, użytkownicy zainteresowani uzyskaniem informacji związanych z treściami objętymi stroną internetową kancelariakrzyzanowska.pl powinni nawiązać kontakt i zasięgnąć porady w Kancelarii.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.