Prawo w firmie

Prawo pracy - doradztwo prawne, opiniowanie prawne, zastępstwo procesowe. Nasze doświadczenie zawodowe pozwala nam zrozumieć interesy obu stron, dlatego z powodzeniem reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników, nierzadko dążąc do wypracowania i przyjęcia przez obie strony kompromisu bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. W obszarze działania Kancelarii łączymy prawo, rodzinę i biznes, dlatego wrocławskim małym i średnim rodzinnym przedsiębiorstwom, prowadzonym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej, spółki komandytowej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oferujemy na zasadach stałej współpracy lub jednorazowych zleceń obsługę prawną, między innymi w zakresie:

  • rejestracja spółek handlowych osobowych oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym przygotowanie umów, aktów założycielskich oraz niezbędnych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • doradztwo w sprawach bieżących firmy, w tym w zakresie form zatrudnienia, sposobu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (prawo pracy, prawo cywilne),
  • udzielanie porad prawnych, w tym w zakresie wyboru najkorzystniejszego zabezpieczenia roszczeń i podejmowanych przez firmę przedsięwzięć,
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych (najem, dzierżawa, umowa zlecenia, umowa o dzieło),
  • doradzanie i informowanie czy podejmowane działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawnokarnymi,
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i urzędami oraz innymi osobami w sprawach spornych,
  • windykacja należności w drodze porozumień pozasądowych, jak i w postępowaniu przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria adwokacka Wrocław ma doświadczenie w branży handlu hurtowego produktów spożywczych, najmu i dzierżawy rzeczy ruchomych, jak również szeroko pojętej branży nieruchomości.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.