Prawo w firmie

Doradztwo prawne, opiniowanie prawne, zastępstwo procesowe. W obszarze działania Kancelarii łączymy prawo, rodzinę i biznes, dlatego wrocławskim małym i średnim rodzinnym przedsiębiorstwom, prowadzonym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej, spółki komandytowej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oferujemy na zasadach stałej współpracy lub jednorazowych zleceń obsługę prawną, między innymi w zakresie:

  • rejestracji osobowych spółek prawa handlowego oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym przygotowania umów, aktów założycielskich oraz niezbędnych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • doradztwa w sprawach bieżących firmy, w tym w zakresie form zatrudnienia, sposobu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • udzielania porad prawnych, w tym w zakresie wyboru najkorzystniejszego zabezpieczenia roszczeń i podejmowanych przez firmę przedsięwzięć,
  • sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych,
  • doradzania i informowania czy podejmowane działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawnokarnymi.
  • reprezentowania przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i urzędami oraz innymi osobami w sprawach spornych,
  • windykacja należności w drodze porozumień pozasądowych, jak i w postępowaniu przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria ma doświadczenie w branży handlu hurtowego produktów spożywczych, jak również szeroko pojętej branży nieruchomości.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.